Cabana del Comís Vell 2 (G0110)

Cabana
Ordino - Castellar 2196 m

Descripció

Cabana / Sense coberta / Gruix de la paret al terra 80 cm / Planta rectangular / Amplada 3 m / Profunditat 1,80m / Alçada exterior 1m / Alçada interior 1,70m

Notes

Comís Vell / sota la roca estany Esbalsat

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131