Cabana aixopluc de ca l’Antonet (G0062)

Aixopluc Cabana Murs de tanca
Ordino - Serrat 1511 m

Descripció

Aixopluc o cabana agrícola de planta quadrangular i construcció exempta. Té quatre murs d’1,60 metres d’alçària i un parament irregular a base de pedra local. Té una porta en un dels laterals. Aquesta construcció fa una amplada de 3,60 metres per 2,10 metres de profunditat i el gruix de les parets, fetes amb pedra seca, és de 50 centímetres. No hi ha restes de la coberta, que probablement era vegetal. A més a més, la construcció està annexionada a una paret de tanca, també feta amb pedra seca, que delimita l’espai i té una llargada de 80 metres per una alçària d’1 metre. El parament és irregular. Tot aquest complex es troba sobre el camí del Brossós i pertany als prats de dall de ca l’Antonet, al Serrat.

Notes

Ca l’Antonet és una família del poble de Llorts.
Un prat de dall és un terreny agrícola on es tallava herba.
El topònim Brossós fa referència a una acumulació de brossa probablement a causa d’un bosc espès.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133