Cabana de les bordes de Duedra (G0089)

Aixopluc Cabana
Ordino - Arans 1555 m

Descripció

Cabana de planta ovalada i construcció exempta amb quatre murs de 2 metres d’alçària i de parament irregular, a base de pedra local. Aquesta construcció fa 2 metres d’amplada per 1,70 metres de profunditat i el gruix de les parets, fetes amb pedra seca, és de 50 centímetres. La coberta està feta per aproximació de filades a base de pedres planes de grans dimensions. Està situada a l’oest del poble d’Arans, dins de les terres de cal Duedra.

Notes

Cal Duedra és una família de la Cortinada.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131