Cabana-aixopluc del Planell dels Moros (G0056)

Aixopluc Cabana Murs de tanca
Ordino - Sedornet 2100 m

Descripció

Aixopluc o cabana agrícola de planta quadrangular i construcció exempta amb quatre murs, dels quals només en queden 40 centímetres d’alçària, i de parament irregular a base de pedra local. Aquesta construcció fa 1,20 metres d’amplada per 1 metre de profunditat, i actualment es troba totalment derruïda, probablement pel pas del temps i les inclemències meteorològiques. Està situada al planell dels Moros, al sud-oest del poble de Llorts.

Notes

Roc del Castell sobre Sedornet / Planell dels Moros

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133