Cabana de les Molleres de Pardigall (G0100)

Cabana
Ordino - Llorts 1850 m

Descripció

Cabana de planta rectangular i adossada a una penya amb tres murs de pedra seca d’1,70 d’alçària i 60 centímetres de gruix. El quart mur està constituït per la mateixa penya de la muntanya. Aquesta construcció fa 3,80 metres d’amplada per 2,50 metres de profunditat. No té coberta, ja que segurament era vegetal. Se situa a camí de l’Avier, a les terres de les Molleres del Pardigall, a l’oest del poble de Llorts.

Notes

Cal Pardigall o Perdigall és una família del poble de Llorts.
Un avier és un espai on s’aviava el bestiar, és a dir, se’l deixava anar lliure per pasturar.
Una mollera fa referència a un aiguamoll, és a dir, un terreny amb aigua.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131