Orri de la coma de Varilles (G0112)

Cabana
Ordino - Castellar 2200 m

Descripció

Orri constituït per dos murs fets en pedra seca, disposats en forma paral·lela de 30 metres de llargada per 2 metres d’amplada i només 30-40 centímetres d’alçària a causa del seu estat avançat de destrucció. Aquesta construcció enllaça amb una cabana també destruïda amb quatre murs construïts, també en pedra seca, de la qual es conserven els murs amb 50 centímetres d’alçària i 50 centímetres de gruix. Té una amplada de 3,30-3,50 metres per 5,60 metres de profunditat. No té coberta, segurament perquè va ser feta amb materials vegetals, i la porta sembla situar-se en un lateral. Aquest conjunt de pedra seca se situa a la coma de Varilles, al vessant dret del riu del Comís Vell, al nord-est del Serrat.

Notes

Una coma és una depressió situada a l’extrem final d’una vall que queda dominada per cims o per carenes.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131