Cabanes derruïdes de Comaubaga (G0146)

Cabana
Ordino - Llorts 2069 m

Descripció

Conjunt de cabanes parcialment derruïdes de planta quadrangular i adossades a una penya. Els murs de pedra seca fan una alçària que va des de 2 metres a 1,50 metres i un gruix de 70 centímetres. Les estructures fan entre 2,40 i 4 metres d’amplada per 1,70 i 3,50 metres de profunditat. No tenen coberta, probablement va ser construïda amb materials vegetals. Podria ser una jacera acompanyada per una cabana. Les cabanes es localitzen al camí de Comaubaga, a les terres de cal Pardigall, al nord-est del poble de Llorts.

Notes

Cal Pardigall (o Perdigall) és una família del poble de Llorts que probablement és la propietària dels terrenys.
El topònim Comaubaga fa referència a la localització del camí, és a dir, a l’obac (ombra) de la vall, i una coma és una vall tancada.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131