Camí de la Serrera (GV0177)

Camí
Ordino - Sorteny / La Serrera 1974 m

Descripció

Camí que des de la borda de Sorteny puja fins a la collada dels Meners. Surt de la tanca que hi ha abans de la borda de Sorteny, passa arran d’aquesta, rodeja el pla de Sorteny pel nord, paral·lel a un mur de tanca. Travessa un bosquet, passat el qual continua arran d’una pleta i un parell de carboneres, i arriba a una zona de tarteres on agafa més pendent. Es divideix en dos i el ramal de l’esquerra continua vall amunt fins a la pleta de la Cebollera. L’altre creua el riu de Sorteny per una palanca de fusta i puja fent marrades vers el pas de la Serrera, tram en què el camí està gravat amb pedres clavades verticalment. Arriba a la pleta i al petit refugi de la Serrera. Des d’aquí continua per la vall de la Serrera i pel riu de les Cebes fins al coll dels Meners, on accedeix a la coma de Ransol.

Notes

Antigament aquest camí donava accés als cortons de la Cebollera i la Serrera, i a més a més era el camí emprat per accedir als meners de la Coma de Ransol i transportar el mineral destinat a les fargues del Serrat, dels Areny i de Rossell. De la Serrera en amunt, l’actual camí és nou i va paral·lel al camí antic, ara abandonat, que feia més marrades per facilitar el transport amb mules.

Elements d’interès ambiental

Tot al llarg del camí podem veure unes 15 zones humides, totes de gran importància per a la biodiversitat, que inclouen molts hàbitats i espècies d’interès.

Coordenades GPS:
42.622739 N 1.564008 E
Com anar-hi?
markerid_187