Aixopluc dels Escovers de Pardigall (G0005)

Aixopluc
Ordino - Llorts 1396 m

Descripció

Aixopluc integrat en el terraplè d’una feixa. Tant les parets laterals com la del fons són de pedra seca i en elles les pedres es van avançant vers l’interior a mesura que estan a major alçada, de forma que les parets es van tancat fins a suportar una gran pedra que actua de coberta, amb terra i herba per sobre. Degut a això l’obertura en el frontal de la feixa té forma trapezoïdal. L’alçada de l’interior és de 1,20, per una amplada i una profunditat d’1,40 m.

Notes

Cal Pardigall o Perdigall és una de les cases del poble de Llorts

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133