Aixopluc de les feixes dels Barrers de Sella (G0008)

Cabana Feixes
Ordino - Llorts 1529 m

Descripció

Aixopluc integrat en el terraplè d’una feixa. Tant les parets laterals com la del fons són de pedra seca; en la seva part alta es van tancant vers l’interior per a suportar les grans pedres que composen la coberta. El terraplè en el qual es troba forma part d’un grup de cinc feixes.

Notes

Cal Sella és una de les cases del poble de Llorts.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133