Jacera del Bony de la Posella (GV0040)

Jacera
La Massana - Les Fonts 2029 m

Descripció

Construcció de planta rectangular construïda sobre una plataforma al peu d’un penya-segat. Els murs són de pedra seca, de doble cara i bona factura. En la façana est s’obre una porta de 1,45 m d’amplada. En el mur nord hi ha dos nínxols, i en la façana sud una petita obertura en forma de finestra. Pel costat oest té adossat un tancat o corral. No hi ha restes de la coberta, és probable que fos vegetal.

Coordenades GPS:
42.585222 N 1.478222 E
Com anar-hi?
markerid_131