Camí del Roc de la Uïna (G0079)

Llosser
Ordino - Sornàs 1300 m

Descripció

Terraplè que dona suport al camí fet amb lloses de pedra seca, al sud-oest de Sornàs. Fa una alçària d’1 metre i té el parament irregular, a base de lloses planes de pedra local. Té un gruix de 70 centímetres i el camí fa 5 metres d’amplada.

Notes

La Uïna és una comarca on es feien boïcs per elaborar carbó.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_134