Camí de Comaubaga (G0158)

Murs de tanca
Ordino - Llorts 2243 m

Descripció

Camí que puja a la comarca de Comaubaga i que en un tram té un mur de contenció de pedra seca que forma un terraplè. La construcció fa 5 metres de llargada i té un parament irregular a base de pedres locals. També hi ha un tram empedrat que disposa d’una paret de tanca que el separa dels prats de les bordes de Ferreres. Se situa al camí de Comaubaga, a prop del portell de fusta.

Notes

El topònim Comaubaga fa referència a la localització del camí, és a dir, a l’obac (ombra) de la vall, i una coma és una vall tancada.
Ferreres és un lloc on hi ha evidències de mineral de ferro.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133