Parets de tanca al camí de la Rebollissa (G0065)

Murs de tanca
Ordino - Serrat 1585 m

Descripció

Paret de tanca que delimita un possible camp de conreu i que està construïda en pla. Aquesta estructura fa 50 metres de llargada per 2,50 metres d’alçària i el parament està disposat de forma irregular. Se situa al camí de la Rebollissa, a les terres de Rossell, al costat de la borda de cal Rossell, a l’oest del poble del Serrat.

Notes

Cal Rossell és una família d’Ordino.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133