Murs de tanca de la Coruvilla (GV0093)

Murs de tanca
La Massana - La Coruvilla 1886 m

Descripció

Tres murs de tanca que rodegen sengles prats de dall situats al voltant de la borda de la Coruvilla. Els murs són de pedra seca amb parament irregular. El mur situat més a l’est conserva part del coronament consistent en una filada de pedres col·locades a rastell. Pel que fa al mur que està més al nord, el coronament és de pedres planes. I per últim, en el mur de ponent hi ha tot un claper paral·lel al mur, i té una cabana a tocar del mur de llevant.

Coordenades GPS:
42.586583 N 1.467939 E
Com anar-hi?
markerid_133