Parets de tanca i feixes de les terres de Ferreres (G0069)

Feixes Murs de tanca
Ordino - Llorts 1725 m - 1460 m

Descripció

Parets de tanca que delimiten un possible camp de conreu i que estan construïdes al mig del bosc, en un petit pendent. La construcció té una entrada de pas on possiblement hi havia una portella de fusta; fa 50 metres de llargada i el parament és irregular. En aquest complex també trobem entre deu i dotze feixes perpendiculars al pendent de la muntanya que formen terrasses per al cultiu. Les estructures de pedra seca fan 60 metres de llargada en el seu conjunt per 1,50 metres d’alçària i 2 metres d’amplada. També tenen un parament irregular. Tot aquest conjunt de construccions de pedra seca es troba prop del poble de Llorts, dins les terres de les Ferreres, sota el camí de l’Obaga.

Notes

El topònim camí de l’Obaga fa referència a la localització del camí, és a dir, a l’obac (ombra) de la vall.
Ferreres és un lloc on hi ha evidències de mineral de ferro.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133