Feixes dels prats del Serrat (G0073)

Feixes Murs de tanca
Ordino - Serrat 1655 m

Descripció

Conjunt de dotze feixes perpendiculars al pendent de la muntanya que formen terrasses per al cultiu i actualment prats d’herba. Aquesta construcció fa 20 metres de llargada per 1,80 metres d’alçària i és de parament irregular. Algun sector està derruït segurament a causa del pas del temps i les seves inclemències. Les feixes estan situades als prats del Serrat, sota el canal de Nicolau, al poble del Serrat.

Notes

Cal Nicolau és la família la parròquia d’Ordino.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133