Cabana del camí de sota l’Hortell (G0082)

Barracot Carbonera
Ordino - Serrat 1530 m

Descripció

Cabana de la qual només queden ruïnes de planta quadrada. Probablement es tracta d’una cabana de carboners, ja que està al costat d’una plaça de carbonera de planta circular i sense mur de contenció. Les parets fan 60 centímetres de gruix i té una profunditat d’1,50-2 metres. Se situa sota l’Hortell, anant cap al camí del Brossós, al sud-oest del Serrat.

Notes

El topònim Brossós fa referència a una acumulació de brossa probablement a causa d’un bosc espès.
El mot Hortell significa ‘terra que està sota una congesta i en què al llarg del temps ha anat creixent la vegetació.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_134