Restes de cabana al camí del Brossós (G0081)

Carbonera
Ordino - Serrat ≈ 1600 m

Descripció

Restes d’una cabana de la qual només es conserva part de la planta, que és irregular i està totalment derruïda. Queden 20 centímetres d’alçària per una amplada d’entre 30 i 60 centímetres. També podria tractar-se de les restes d’una carbonera. Se situa al camí del Brossós, sota el pic de l’Hortell, a l’oest del Serrat.

Notes

El mot Brossós fa referència a una acumulació de brossa probablement a causa d’un bosc espès.
El mot Hortell significa ‘terra que està sota una congesta en què al llarg del temps ha anat creixent la vegetació’.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_134