Cabana del Comís Vell (G0105)

Cabana Corral
Ordino - Castellar 2044 m

Descripció

Cabana / Sense coberta / De pedra / Planta circular / Gruix de paret al terra 60 cm / Planta circular / Amplada 2,30 m / Profunditat 2,30 m / Alçada exterior 30 cm / Alçada interior 1,20 m – Corral? / Planta circular

Notes

Cabana i corral? adossada a una pedra / Del Castellar al Comís Vell / Al principi del Comís Vell

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131