Cabana del Comís Vell I (G0105)

Cabana Corral
Ordino - Castellar 2044 m

Descripció

Cabana de planta circular que, per un costat, es recolzava en una roca natural. Els murs de pedra seca, que es troben en un estat de destrucció quasi completa, fan 30 centímetres d’alçària i 60 centímetres de gruix. Aquesta construcció fa 2,30 metres d’amplada i de profunditat. La coberta ha desaparegut i no en queden restes; probablement era vegetal. Aquesta cabana està construïda en un prat. Se situa al Comís Vell, al vessant esquerre del riu del Comís Vell. També podria tractar-se d’un corral.

Notes

El Comís Vell era un antic terreny de pastures. Comís probablement és una paraula que deriva de coma, que fa referència a una vall tancada.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131