Cabana-jacera-corral del Comís Vell (G0107)

Cabana Corral Jacera
Ordino - Castellar 2041 m

Descripció

Cabana / Amb coberta / De pedra / Gruix de la paret al terra 70 cm / Planta rectangular+circular / Amplada 1,50m / Profunditat 3,40m / Alçada exterior 1,80 m / Alçada interior 1,20 m

Notes

Orri derruït amb corredor / Mitja part coberta / Cabana – jacera? – corral?

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131