Cabana del Prat de Batlle (G0121)

Cabana Murs de tanca
Ordino - Encodina 1880 m

Descripció

Cabana / Derruïda / Sense coberta / Llosa al terra interior / Gruix de paret al terra 60-70 cm / Planta circular / Amplada 2,30 m / Profunditat 2,50 m / Alçada exterior 1m – Murs de tanca 9 m

Notes

Camí d’Encodina al Serrat / Sota el pic de l’Hortell (a prop del forat de l’Ossa) / Prat de Batlle

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131