Cabanes del camí de la Rebollissa (G0122)

Cabana Jacera
Ordino - Serrat 1550 m

Descripció

Parell de cabanes, una de planta quadrada que per un costat es recolza en una roca natural i fa 1,80 metres d’amplada i de profunditat; la coberta ha desaparegut perquè probablement estava feta de materials vegetals. La segona és de planta circular amb uns murs de 60 centímetres d’alçària (ja que es troba parcialment derruïda), que tenen un gruix de 60 centímetres. Aquesta estructura fa 2,40 metres d’amplada i de profunditat. Estan situades arran del camí de la Rebollissa dins les terres de cal Rossell, a prop del Serrat.

Notes

Cal Rossell era una família d’Ordino.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131