Cabana derruïda al Planell del Culitx (G0142)

Cabana
Ordino - Planell del Culitx 2774 m

Descripció

Restes d’una construcció en pedra seca situada al planell del Colitx. Probablement és una cabana totalment derruïda de planta irregular i exempta. Es pot observar alguna resta de mur de 50 centímetres d’alçària i 80 centímetres de gruix. Aquesta construcció fa 3,50 metres d’amplada per 2,70 metres de profunditat. No queden restes de la coberta, perquè probablement va ser feta amb materials vegetals. Es troba al planell del Colitx, sota l’Hortell, anant cap al bony de Vellatocina.

Notes

Un bony topogràficament és una protuberància que sobresurt d’un entorn que hauria de ser llis. Segurament aquest mot té un origen preromà.
El mot Hortell significa ‘terra de sota una congesta en què al llarg del temps ha anat creixent la vegetació’.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131