Cabana-jacera del Comís Vell 3 (G0109)

Cabana Jacera
Ordino - Castellar 2021 m

Descripció

Cabana / Sense coberta / En ruïnes / Gruix de la paret al terra 80 cm / Planta circular / Amplada 2,70m / Profunditat 2,5m / Jacera? Derruïda

Notes

Comís Vell

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131