Cabana-jacera-corral del Comís Vell 2 (G0108)

Cabana Corral Jacera
Ordino - Castellar 2069 m

Descripció

Cabana / Sense coberta / De pedra / Gruix de la paret al terra 80 cm / Planta rectangular – 1/2 circular / Amplada 3,20m / Profunditat 3m / Alçada exterior 1,80 m / Alçada interior 1,70 m

Notes

Cabana derruïda / Corral? Jacera? En ruïnes

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131