Corral de prats d’Encodina (G0119)

Cabana Jacera
Ordino - Encodina ≈ 1820 m

Descripció

Corral de planta rectangular exempt amb dos murs de pedra seca disposats en forma paral·lela de 46 metres de llargada per 1,50 d’alçària. A l’extrem hi ha un espai clos que fa 3,20 metres d’amplada per 2,80 metres de profunditat. No té coberta. Les estructures estan situades a Encodina, al nord del Serrat.

Notes

Prats d’Encodina

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131