Cabana de prats d’Encodina (G0118)

Cabana
Ordino - Encodina ≈ 1815 m

Descripció

Cabana de planta quadrada que recolza un dels murs sobre una paret de tanca. Els murs de pedra seca fan entre 1,90 metres i 1,70 metres i entre 60 i 70 centímetres de gruix. Aquesta estructura fa 2,60 metres d’amplada i de profunditat. La coberta està feta a base de pedres planes i la porta està precedida per una gran llosa orientada cap al sud-est. També hi ha una paret de tanca feta de pedra seca i que fa de barrera amb l’actual carretera. Està construïda al costat de la CG-3 i al prat que hi ha a sobre. Se situa al nord-oest del Serrat, a Encodina.

Notes

Prats d’Encodina (sobre la carretera d’Arcalís)

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131