Camí de Montalarí (GV0171)

Camí
Encamp - Montalarí 1339 m

Descripció

Camí que surt del poble de les Bons i puja pel vessant de ponent de la serra fins a les bordes de Montalarí fent marrades, tot passant per la borda de les Comes. Més enllà continua i es divideix per anar vers el coll d’Ordino o vers la collada de Beixalís. En la part baixa està empedrat i té un talús de pedra seca, més amunt és de terra i en alguns trams està excavat a la roca. A l’alçada de la borda de les Comes està flanquejat per murets de pedra.

Notes

Montalarí és un nom compost de mont, muntanya i talari, paraula d’origen incert, però que pot estar relacionada amb talar, acció de tallar arran de terra, arrasar.

Coordenades GPS:
42.539458 N 1.586864 E
Com anar-hi?
markerid_187