Conjunt de pleta, orri, cabana i jacera de la Cebollera (G0250)

Cabana Jacera Orri Pleta
Ordino - Sorteny 2207 m

Descripció

Jacera // Orri // Pleta // Cabana – Sense coberta / Planta circular i altre / Gruix de paret al terra 90 cm / Amplada 3,30 m / Profunditat 4 m / Alçada exterior 1 m / Alçada interior 80 cm

Notes

Orris + jaceres + cabanes derruïdes + pleta de la Cebollera / al 1r planell sortint del bosc, a sobre del camí

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131