Orri i cabanes de la Serrera (G0249)

Cabana Orri
Ordino - Sorteny 2110 m

Descripció

Orri // Cabana – Sense coberta / Gruix de paret al terra 80 cm / Planta circular

Notes

Sorteny – via la Serrera – entre presó x pas de la Serrera / Poblat, orris???

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131