Parets de tanca al camí ral de Sorteny (G0067)

Murs de tanca
Ordino - El Serrat 1700 m

Descripció

Parets de tanca que delimiten un possible camp de conreu i que estan construïdes en pla. En un sector, aquesta construcció està adossada a la penya i derruïda probablement a causa de l’abandó. L’estructura fa 120 metres de llargada per 1,80-2 metres d’alçària i 80 centímetres d’amplada. Al costat hi ha algun claper. El parament està disposat de forma irregular. Se situa al camí ral de Sorteny, a les Subiranes, just per sobre de la CG-3, al Serrat.

Notes

Aquesta paret de tanca es troba al camí ral de Sorteny. Els camins rals eren els més importants abans de la construcció de les carreteres. Aquest camí era el que comunicava amb les mines de ferro de la collada del Mener.
Subiranes fa referència al grup de bordes que hi ha a la part alta del Serrat.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133