Aixopluc de les Planes de Fors (G0006)

Aixopluc
Ordino - Llorts 1792 m

Descripció

Aixopluc situat a la partida de les Planes de Fors, en terrenys de cal Cabanes de Llorts. Està construït de forma exempta contra el pendent del terreny. Si bé a l’exterior té forma arrodonida, la planta interior és quadrada amb murs de pedra seca rectes als costats. La coberta, al fons, consisteix en dues lloses lleugerament inclinades, mentre que a la part de davant és una sola llosa plana, que a la vegada actua de llinda.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_133