Rec Anyós – La Solaneta (G0174)

Rec
La Massana - Anyós 1380 m

Descripció

Canal de rec que té la captació al riu de Padern i està suportat per un terraplè de pedra seca que fa 1,30 metres d’alçària per 60 centímetres de gruix. Està situat al prat de casa Frasé del Forn. En l’actualitat no hi circula l’aigua.

Notes

Casa Frasé és una família d’Anyós.

Contribució: Gil Riba
markerid_135