Paret de tanca d’Escàs (G0175)

Murs de tanca
La Massana - Escàs-Sispony 1548 m

Descripció

Paret de tanca que delimita un prat o un camp de conreu que actualment és una zona de bosc. Els murs son a base de lloses de pedra amb el parament disposat de forma irregular i rematat per una filada de pedres a rastell. També podria tractar-se d’un corral. Se situa a Escàs, a l’oest del poble de Sispony.

Contribució: Ramon Culla
markerid_131